• Jeziory (7 km)
  • Lubinicko (2 km)
  • Lubogóra (3 km)